Prof. dr. Anton Jayasuriya
Prof. Dr. sir Anton Jayasuriya

Přípravek Sir Anton´s secret vznikl na počest tohoto velkého člověka, který zasvětil život celosvětovému rozvoji a osvětě alternativní medicíny.

 

Prof. Dr. sir Anton Jayasuriya

(20.6. 1930 – 6. 4. 2005)

 

 

 

Zakladatel MEDICINA ALTERNATIVA INTERNATIONAL

Anton Jayasuriya ve spojení s OPEN INTERNATIONAL UNIVERSITY (Otevřená mezinárodní universita) spoluzaložili MEDICINA ALTERNATIVA INTERNATIONAL.

Organizace Medicina Alternativa a Světová zdravotnická organizace (WORLD HEALTH ORGANIZATION – WHO) měli společné cílé a v roce 1962 v Alma Atě (Kazachstán, SSSR) založily výše zmíněnou organizaci.

Vše proběhlo na mezinárodní konferenci, kterou sponzorovali WHO a UNICEF. Dalším výsledkem konference byla společná deklarace s názvem "ALMA ATA DECLARATION". Definovala globální strategii pro preventivní medicínu a veřejné zdraví v prohlášení „Zdraví pro všechny do r. 2000“

Tato strategie zahrnovala kompletní poznatky klasické i tradiční medicíny.

MEDICINA ALTERNATIVA INTERNATIONAL byla na konferenci jako mezinárodní společnost a jejími členy se stali zástupci ze 46 zemí.

 

Život Prof. Dr. sira Antona Jayasuriyi

Narodil se v roce 1930 v Colombo na Srí Lance. Vyrůstal uprostřed kokosových plantáží ve vesnici Village of Nattandiya.

Základní vzdělání získal v St. Sebastian’s College Moratuwa.

Při studiích exceloval a vstoupil na Medical College of Colombo, kterou absolvoval roku 1954.

S lékařskou karierou začal v Colombu, ale působil i na mnoha jiných místech ostrova, včetně Galle, Ratnapura a Jaffna.

V roce 1974 vystudoval akupunkturu v Číně, kam ho vyslala vláda Srí Lanky spolu s WHO.

 

Vrchol jeho životního úsilí

Roku 1964 se stal předsedou představenstva organizace MEDICINA ALTERNATIVA a v jejím čele byl až do své smrti v. r. 2005.

Byl děkanem Open International University v Colombu.

Stal se nositelem ceny Spojených národů za humanitu v medicíně (1982).

Napsal 97 odborných knih o léčení z mnoha oblastí medicíny.

Díky jeho zásluhám prošlo MAI již více jak 27 000 lékařů, klinických pracovníků a praktických odborníků ze 127 zemí světa. Všichni se seznámili s vyučovacími metodami alternativní medicíny.

Ve spolupráci s OIU a nemocnicí Anton Jayasuryia Memorial Hospital, Srí Lanka byli certifikováni pro praktické provádění umění akupunktury a tradiční medicíny ve svých zemích.

I po smrti sira Antona Jayasuriyi jsou jeho programy a vyučovací metody dodržovány a šířeny jeho žáky.

 

Generální sekretář OSN Kofi A. Annan v roce 2007 Antonu Jayasuriyovi udělil posmrtně vyznamenání United Nations Millenium Award za jeho celoživotní příspěvěk k humanitě.

NjZkODc